Tra cứu văn bản

111 kết quả chứa từ khóa: 2891/UBND-NC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 1383/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
42

Công văn 1385/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
43

Công văn 941/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý Nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
44

Công văn 2492/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề nghị thống kê, báo cáo về công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
45

Công văn 2429/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
46

Công văn 174/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tích cực đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy giai đoạn thời tiết hanh khô và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
47

Công văn 1839/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch, COVID-19 Tải về
48

Công văn 1757/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
49

Công văn 4568/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chíp kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông, COVID-19 Tải về
50

Công văn 98/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
51

Công văn 3500/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
52

Công văn 2552/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
53

Công văn 2367/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
54

Công văn 2022/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giải pháp nâng cao yếu tố "Hạ tầng căn bản" trong chỉ số PAPI của Thành phố năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
55

Công văn 4835/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
56

Công văn 1692/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoa lan đột biến

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
57

Công văn 5608/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa cơ quan Công an và Cơ quan Đăng ký hộ tịch

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
58

Công văn 785/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
59

Công văn 641/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
60

Công văn 410/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát thực trạng tổ chức và trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về