Tra cứu văn bản

118 kết quả chứa từ khóa: 2891/UBND-NC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
02

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
03

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Công văn 3755/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
06

Công văn 2891/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
07

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Thuận Đông - Quận 7

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
08

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Công văn 86/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự Tải về
10

Công văn 4408/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
11

Công văn 3032/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bảo đảm trật tự, a​n toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
12

Công văn 4030/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Công văn 3825/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung Luật Tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Công văn 4611/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Công văn 2652/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023​

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
16

Công văn 2654/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm 2022​

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
17

Công văn 2263/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
18

Công văn 2645/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
19

Công văn 10428/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc rà soát, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
20

Công văn 3447/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về