Tra cứu văn bản

135 kết quả chứa từ khóa: 276/BXD-KHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 276/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng Tải về
02

Công văn 545/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng Tải về
03

Công văn 741/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
04

Công văn 6242/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà"

Lĩnh vực: Xây dựng, Điện lực Tải về
05

Công văn 5625/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc đính chính QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
06

Công văn 4945/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Công văn 219/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Công văn 189/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Công văn 339/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định công trình xăng dầu gắn với đất đai theo quy định hiện hành

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
10

Công văn 623/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Công văn 19/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Công văn 18/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Công văn 1245/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
14

Công văn 369/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từ nghĩa trang đến khu sản xuất muối ăn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
15

Công văn 216/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 16:2011/BXD đối với lô hàng đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu thiếu chứng nhận ISO 9001:2008

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
16

Công văn 187/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc giải thích QCVN 08:2009/BXD - Phần 2 Gara ô tô

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Công văn 121/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định số tầng để bố trí gara ô tô trong công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Công văn 103/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cách tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
19

Công văn 215/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
20

Công văn 213/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về