Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.808 kết quả chứa từ khóa: 2730/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2730/QĐ-UBND HCM năm 2018 đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Quyết định 2730/QĐ-UBND Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
03

Quyết định 2730/QĐ-NHNN 2015 công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
04

Quyết định 2730/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
05

Quyết định 2730/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ nữ Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2013
06

Quyết định 1796/QĐ-UBND Lâm Đồng 2022 sửa đổi TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
07

Quyết định 2235/QĐ-UBND Lào Cai 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
08

Quyết định 3324/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
09

Quyết định 3560/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
10

Quyết định 3577/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NNPTNT

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
11

Quyết định 1661/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
12

Quyết định 1739/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Quy định về công nhận thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
13

Quyết định 1735/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
14

Quyết định 2059/QĐ-UBND Bình Thuận 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
15

Quyết định 2064/QĐ-UBND Bình Thuận 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
16

Quyết định 2027/QĐ-UBND Vĩnh Long 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
17

Quyết định 3542/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
18

Quyết định 3543/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
19

Quyết định 1339/QĐ-UBND Quảng Ngãi 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
20

Quyết định 3277/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
Vui lòng đợi