Tra cứu văn bản

4 kết quả chứa từ khóa: 272/CNTT-CSHT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 272/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số trên môi trường mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Công văn 840/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Công văn 173/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc theo dõi, phòng chống mã độc WannaCry

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Công văn 115/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin và đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về