Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.670 kết quả chứa từ khóa: 2703/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2703/QĐ-UBND Bình Định 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực các cơ sở giáo dục khác

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
02

Quyết định 2703/QĐ-UBND thủ tục hành chính thi, tuyển sinh TP Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
03

Quyết định 2703/QĐ-UBND HCM 2018 bãi bỏ văn bản Quyết định 6505/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
04

Quyết định 2703/QĐ-BCT 2019 điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép Trung Quốc

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
05

Quyết định 2703/QĐ-BKHCN 2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
06

Quyết định 2703/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
07

Quyết định 2703/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
08

Quyết định 3277/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
09

Quyết định 1688/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
10

Quyết định 3242/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
11

Quyết định 3235/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 thành lập Hội đồng xét chọn sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
12

Quyết định 3237/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 đầu tư dự án xây dựng Công sở xã Hà Vinh

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
13

Quyết định 1809/QĐ-UBND Bắc Kạn 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
14

Quyết định 3234/QĐ-UBND TP.HCM 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền BQL An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Hành chính; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
15

Quyết định 3509/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở KHĐT

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
16

Quyết định 3497/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
17

Quyết định 3457/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
18

Quyết định 2270/QĐ-UBND Thái Nguyên 2022 Danh mục TTHC lĩnh vực trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
19

Quyết định 3460/QĐ-UBND Hà Nội 2022 văn kiện dự án Nâng cao năng lực truyền thông qua sản xuất phim do Quỹ Abilis tài trợ Hội Người khuyết tật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
20

Quyết định 1973/QĐ-UBND Sơn La 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
Vui lòng đợi