Tra cứu văn bản

4 kết quả chứa từ khóa: 2703/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
02

Quyết định 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực: Thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
04

Quyết định 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về