Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.670 kết quả chứa từ khóa: 2701/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2701/QĐ-UBND Bình Định 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Y tế dự phòng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
02

Quyết định 2701/QĐ-UBND HCM năm 2018 đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
03

Quyết định 2701/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Tiểu ban chuyên môn và Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
04

Quyết định 2701/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
05

Quyết định 2701/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều kiện năng lực tổ chức tư vấn thực hiện kiểm định và thẩm tra kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2014
06

Quyết định 3277/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
07

Quyết định 1688/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
08

Quyết định 3242/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
09

Quyết định 3235/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 thành lập Hội đồng xét chọn sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
10

Quyết định 3237/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 đầu tư dự án xây dựng Công sở xã Hà Vinh

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
11

Quyết định 1809/QĐ-UBND Bắc Kạn 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
12

Quyết định 3234/QĐ-UBND TP.HCM 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền BQL An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Hành chính; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
13

Quyết định 3509/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở KHĐT

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
14

Quyết định 3497/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
15

Quyết định 3457/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
16

Quyết định 2270/QĐ-UBND Thái Nguyên 2022 Danh mục TTHC lĩnh vực trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
17

Quyết định 3460/QĐ-UBND Hà Nội 2022 văn kiện dự án Nâng cao năng lực truyền thông qua sản xuất phim do Quỹ Abilis tài trợ Hội Người khuyết tật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
18

Quyết định 1973/QĐ-UBND Sơn La 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
19

Quyết định 3483/QĐ-UBND Cần Thơ Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
20

Quyết định 3171/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
Vui lòng đợi