Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 2701/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
03

Quyết định 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về