Tra cứu văn bản

4 kết quả chứa từ khóa: 2700/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

​Kế hoạch 2700/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh​ Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
04

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về