Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
78 kết quả chứa từ khóa: 270/QĐ-CN-TĂCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN 2018 về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
02

Quyết định 11/QĐ-CN-TĂCN 2020 chỉ định Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2020
03

Quyết định 447/QĐ-CN-TĂCN 2018 chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
04

Quyết định 276/QĐ-CN-TĂCN 2019 chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2019
05

Quyết định 272/QĐ-CN-TĂCN 2019 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2019
06

Quyết định 189/QĐ-CN-TĂCN 2019 hủy bỏ phép thử được chỉ định lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
07

Quyết định 30/QĐ-CN-TĂCN 2020 chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Quyết định 540/QĐ-CN-TĂCN 2019 chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
09

Quyết định 446/QĐ-CN-TĂCN 2018 chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
10

Quyết định 429/QĐ-CN-TĂCN 2018 điều chỉnh ký hiệu phương pháp thử nghiệm thức ăn gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
11

Quyết định 295/QĐ-CN-TĂCN 2019 phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
12

Quyết định 254/QĐ-CN-TĂCN 2019 chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
13

Quyết định 903/QĐ-CN-TĂCN 2015 Chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
14

Quyết định 270/QĐ-UBND Bắc Ninh 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
15

Quyết định 270/QĐ-TCT 2022 công khai dự toán chi NSNN năm 2022 của Cơ quan TCT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
16

Quyết định 270/QĐ-BGTVT 2022 Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
17

Quyết định 270/QĐ-TTg 2022 công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
18

Quyết định 270/QĐ-UBND Phú Yên 2022 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đồng Xuân

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
19

Quyết định 270/QĐ-TCGDNN phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
20

Quyết định 270/QĐ-TTg dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
Vui lòng đợi