Tra cứu văn bản

121 kết quả chứa từ khóa: 270/KH-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 270/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Kế hoạch 270/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng và triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
03
04

Kế hoạch 270/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Kế hoạch 1283/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Kế hoạch 770/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Kế hoạch 597/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Kế hoạch 458/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện công tác Đoàn, Hội, Đội trong các trường phổ thông và cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Kế hoạch 387/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến dành cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về phát triển chương trình đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Kế hoạch 353/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
11

Kế hoạch 234/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi" giai đoạn 2023-2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Kế hoạch 194/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Kế hoạch 735/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Kế hoạch 716/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện "Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
15
16

Kế hoạch 1254/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
17

Kế hoạch 464/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Kế hoạch 332/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Kế hoạch 1176/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, COVID-19 Tải về
20

Kế hoạch 734/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về