Tra cứu văn bản

2.978 kết quả chứa từ khóa: 2687/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 531/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
22

Công văn 549/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
23

Công văn 517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
24

Công văn 498/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
26

Công văn 315/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 và các Nghị định Biểu thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 347/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 156/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
29

Công văn 140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 5621/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
31

Công văn 5590/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
32

Công văn 5578/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp FDI

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
33

Công văn 87/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 63/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc theo dõi Danh mục miễn thuế điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
35

Công văn 08/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng xe tập đi trẻ em

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 07/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 5305/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 5579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 5520/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
40

Công văn 5496/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về