Tra cứu văn bản

2.978 kết quả chứa từ khóa: 2687/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
2921

Công văn 6487/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng tái xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
2922

Công văn 6483/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt sợi thuốc lá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
2923

Công văn 3394/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên liệu dư thừa tiêu hủy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2924

Công văn 6445/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phí xếp dỡ tại cảng THC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
2925

Công văn 6408/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
2926

Công văn 6366/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
2927

Công văn 6348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Xỉ than và Xỉ tận thu qua tuyển từ tro xỉ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
2928

Công văn 6290/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ vỉ xử lý điều khiển động cơ ôtô

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2929

Công văn 6238/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc giám định máy móc thiết bị sau thanh khoản hợp đồng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2930

Công văn 6229/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân biệt nhóm 8535 và 8536

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2931

Công văn 6184/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2932

Công văn 6187/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho sản phẩm gỗ sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2933

Công văn 6146/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2934

Công văn 6123/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn khai bổ sung

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2935

Công văn 6089/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời Văn bản

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2936

Công văn 6038/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị cháy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2937

Công văn 6026/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
2938

Công văn 6019/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu, nợ thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2939

Công văn 5977/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định thuế suất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2940

Công văn 5978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại khung gầm ôtô

Lĩnh vực: Hải quan Tải về