Tra cứu văn bản

2.940 kết quả chứa từ khóa: 2674/TCHQ-TXNK)
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 3158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
22

Công văn 5579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 5520/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
24

Công văn 5496/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
25

Công văn 5386/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế, thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
26

Công văn 4943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 4942/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 4158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
29

Công văn 4067/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
30

Công văn 4029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy chính và miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
31

Công văn 3653/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ ghép thanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 3503/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và điều kiện nhập khẩu của thiết bị đấu kiếm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
33

Công văn 3506/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng chè xanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 3438/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 3378/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 1665/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 1619/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
38

Công văn 1601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
39

Công văn 1608/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 1582/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Camera

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về