Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.332 kết quả chứa từ khóa: 2580/QĐ-BNN-KHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/-TTG ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
03

Quyết định 2580/QĐ-UBND Cà Mau 2021 công bố Danh mục TTHC, chính sách hỗ trợ NLĐ và sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
04

Quyết định 2580/QĐ-UBND Bình Thuận 2021 hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do COVID-19 tại huyện Đức Linh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
05

Quyết định 1748/QĐ-BNN-KHCN 2022 Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
06

Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN 2022 Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
07

Quyết định 441/QĐ-BNN-KHCN 2022 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
08

Quyết định 217/QĐ-BNN-KHCN Định mức kinh tế - kỹ thuật với hoạt động KHCN về Chăn nuôi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
09

Quyết định 2580/QĐ-UBND TP.HCM 2022 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
10

Quyết định 2521/QĐ-BNN-KHCN 2021 định mức KTKT đối với hoạt động KHCN lĩnh vực trồng trọt

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
11

Quyết định 4999/QĐ-BNN-KHCN nhiệm vụ phục vụ Phát triển KHCN về giống 2021 - 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
12

Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN thủ tục hành chính lĩnh vực KHCN và MT của Bộ Nông nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
13

Quyết định 2580/QĐ-UBND Danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
14

Quyết định 2450/QĐ-BNN-KHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện từ 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
15

Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN nghiên cứu phục hồi và phát triển giống vật nuôi đặc sản

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
16

Công văn 2462/BNN-KHCN báo cáo kế hoạch khoa học, công nghệ 06 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
17

Quyết định 3576/QĐ-BNN-KHCN nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
18

Quyết định 3480/QĐ-BNN-KHCN 2020 thủ tục hành chính mới liên quan tới tiếp cận nguồn gen

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
19

Quyết định 2451/QĐ-BNN-KHCN Đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
20

Quyết định 4758/QĐ-BNN-KHCN 2019 nội dung và kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
Vui lòng đợi