Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 2574/Q%u0110-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2574/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về