Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 2559/Q%u0110-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2559/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về