Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.584 kết quả chứa từ khóa: 2538/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2538/QĐ-UBND TP.HCM 2022 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
02

Quyết định 2538/QĐ-UBND thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực TNMT TP Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
03

Quyết định 2538/QĐ-UBND HCM năm 2018 thực hiện Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 14/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
04

Quyết định 2538/QĐ-BNN-VP 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
05

Quyết định 2538/QĐ-NHNN 2015 bãi bỏ văn bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
06

Quyết định 2538/QĐ-TTg 2015 bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
07

Quyết định 2538/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
08

Quyết định 3483/QĐ-UBND Cần Thơ Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
09

Quyết định 3171/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
10

Quyết định 1765/QĐ-UBND Bắc Kạn 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
11

Quyết định 2606/QĐ-UBND Tiền Giang 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
12

Quyết định 3027/QĐ-UBND Bình Định 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
13

Quyết định 2937/QĐ-UBND Bắc Giang 2022 Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
14

Quyết định 1596/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2022
15

Quyết định 1213/QĐ-UBND Cao Bằng 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
16

Quyết định 3316/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Đề cương nhiệm vụ Giải pháp phát huy các nguồn lực văn hóa trong xây dựng "Thành phố sáng tạo"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
17

Quyết định 2199/QĐ-UBND Huế 2022 bổ sung kế hoạch sử dụng đất của TP Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
18

Quyết định 1255/QĐ-UBND Ninh Thuận 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
19

Quyết định 2945/QĐ-UBND Hải Phòng 2022 Danh mục và Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
20

Quyết định 2003/QĐ-UBND Đắk Lắk 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
Vui lòng đợi