Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.330 kết quả chứa từ khóa: 2535/QĐ-BNN-KHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/-TTG ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
03

Quyết định 2535/QĐ-UBND TP.HCM 2022 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 44/2021/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
04

Quyết định 1748/QĐ-BNN-KHCN 2022 Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
05

Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN 2022 Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
06

Quyết định 441/QĐ-BNN-KHCN 2022 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
07

Quyết định 217/QĐ-BNN-KHCN Định mức kinh tế - kỹ thuật với hoạt động KHCN về Chăn nuôi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
08

Quyết định 4999/QĐ-BNN-KHCN nhiệm vụ phục vụ Phát triển KHCN về giống 2021 - 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
09

Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN thủ tục hành chính lĩnh vực KHCN và MT của Bộ Nông nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
10

Quyết định 2450/QĐ-BNN-KHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện từ 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
11

Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN nghiên cứu phục hồi và phát triển giống vật nuôi đặc sản

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
12

Công văn 2462/BNN-KHCN báo cáo kế hoạch khoa học, công nghệ 06 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
13

Quyết định 3576/QĐ-BNN-KHCN nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
14

Quyết định 3480/QĐ-BNN-KHCN 2020 thủ tục hành chính mới liên quan tới tiếp cận nguồn gen

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
15

Quyết định 2451/QĐ-BNN-KHCN Đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
16

Quyết định 4758/QĐ-BNN-KHCN 2019 nội dung và kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
17

Quyết định 3986/QĐ-BNN-KHCN 2019 phê duyệt dự án Khuyến nông Trung ương

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
18

Quyết định 891/QĐ-BNN-KHCN Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
19

Quyết định 4757/QĐ-BNN-KHCN 2019 danh mục đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
20

Quyết định 4201/QĐ-BNN-KHCN 2019 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
Vui lòng đợi