Tra cứu văn bản

680 kết quả chứa từ khóa: 253/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 253/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Quyết định 253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường nối tránh Tây, Quốc lộ 217 qua khu dân cư xã Cẩm Bình, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy (1,32 km)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Quyết định 253/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người thực hiện điều trị, cách ly y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (đợt 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Quyết định 253/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 09 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Quyết định 253/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 402/-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, An ninh quốc gia Tải về
07

Quyết định 253/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu ban điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á của Việt Nam (CCOP)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 253/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường năm 2016 tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 253/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
10

Quyết định 753/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Quyết định 608/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Quyết định 573/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 169 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Quyết định 572/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Quyết định 521/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Quyết định 517/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Quyết định 386/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Quyết định 299/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Quyết định 232/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Quyết định 227/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 29 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Quyết định 85/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 28

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về