Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.129 kết quả chứa từ khóa: 25/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
02

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
03

Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
04

Thông tư 25/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
05

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
06

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm lĩnh vực y tế do Bộ Y tế, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
07

Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-NHNN về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
08

Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
09

Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH vị trí, số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy độc lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
10

Thông tư 25/2021/TT-BTC về lệ phí trong xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
11

Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
12

Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
13

Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
14

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT về đường ngang, cấp giấy phép XD công trình thiết yếu trong đất dành cho đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
15

Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC phí thẩm định hoạt động bưu chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
16

Thông tư 25/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 323/2016/TT-BTC về hoạt động thẩm định giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2019
17

Thông tư 135/2018/TT-BTC quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
18

Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
19

Thông tư 126/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
20

Thông tư 124/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
Vui lòng đợi