Tra cứu văn bản

1.631 kết quả chứa từ khóa: 2472/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2472/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 2472/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu An Phú, huyện Quế Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 2472/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 2472/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin Thống kê tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 2472/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
06

Quyết định 2472/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Quyết định 2472/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II)

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Quyết định 2472/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 2472/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Quyết định 1548/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Quyết định 1178/-CTN của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa I-ta-li-a

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 715/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Quyết định 754/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Quyết định 2408/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Quyết định 664/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 668/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 665/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 667/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 666/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 766/2022/-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về