Tra cứu văn bản

1.632 kết quả chứa từ khóa: 2468/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2468/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 2468/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 2468/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Cái Răng (đợt 13)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
04

Quyết định 2468/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
05

Quyết định 2468/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
06

Quyết định 2468/-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Quyết định 2468/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Quyết định 1548/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
09

Quyết định 1178/-CTN của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa I-ta-li-a

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 715/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Quyết định 754/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Quyết định 2408/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Quyết định 664/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 668/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 2468/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Quyết định 665/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 667/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 666/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 766/2022/-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 07/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về