Tra cứu văn bản

3.072 kết quả chứa từ khóa: 246/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
02

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
04

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 đối với các trường trung cấp, cao đẳng thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 – đợt 1) - lần 1

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
08

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09
10

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị An Bình Riverside tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
11

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

​Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
15

​K​ế họạch 2579/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
16

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Giao thông, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Kế hoạch hành động 705/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Kế hoạch 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Kế hoạch 6292/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 315/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về