Tra cứu văn bản

680 kết quả chứa từ khóa: 243/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 243/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Quyết định 243/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03
04

Quyết định 243/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định hướng dẫn công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

​Quyết định 243/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 243/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Quyết định 243/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Quyết định 243/-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 243/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 243/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
11

Quyết định 243/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
12

Quyết định 753/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Quyết định 608/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Quyết định 573/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 169 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Quyết định 572/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Quyết định 521/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Quyết định 517/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Quyết định 386/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Quyết định 299/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Quyết định 232/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về