Tra cứu văn bản

689 kết quả chứa từ khóa: 242/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 242/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Quyết định 242/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 242/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
04

Quyết định 242/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Quyết định 242/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 242/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 242/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
08

Quyết định 242/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ "Duy trì, nâng cấp, bảo mật Trang Thông tin điện tử" của Học viện Dân tộc năm 2019

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 242/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 05 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Quyết định 242/-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi nội dung Quyết định 25/-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Quyết định 242/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Lĩnh vực: Chứng khoán, Bảo hiểm Tải về
12

Quyết định 242/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018-2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 753/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Quyết định 608/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Quyết định 573/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 169 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Quyết định 572/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Quyết định 521/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Quyết định 517/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Quyết định 386/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Quyết định 299/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về