Tra cứu văn bản

2.218 kết quả chứa từ khóa: 2387/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Quyết định 2387/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Quyết định 2387/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 2387/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA thuộc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Quyết định 2387/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 2387/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 2387/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 2387/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
09

Quyết định 1965/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 1882/-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2024 đối với Tạp chí Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Quyết định 1811/-BTC của Bộ Tài chính thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Quyết định 1703/-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 2447/-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục tài sản cố định có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại các đơn vị thuộc Hệ thống Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Quyết định 1695/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 1685/-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
15

Quyết định 1518/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16
17

Quyết định 1447/-BTC của Bộ Tài chính về việc cho phép ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
18

Quyết định 1292/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 1132/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 1098/-BTC của Bộ Tài chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về