Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
847 kết quả chứa từ khóa: 2357/QĐ-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2357/QĐ-BGDĐT 2018 phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Quyết định 2357/QĐ-BGTVT 2017 danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
03

Quyết định 2357/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
04

Quyết định 2357/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2014
05

Quyết định 2357/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2014
06

Quyết định 2357/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2013
07

Quyết định 2576/QĐ-BGDĐT 2022 công nhận hoạt động của tổ chức High Council for Evaluation of Research and Higher Eucation tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
08

Quyết định 2537/QĐ-BGDĐT 2022 Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 sử dụng trong GDPT tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
09

Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT 2022 Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
10

Quyết định 2182/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch thực hiện phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
11

Quyết định 1990/QĐ-BGDĐT 2022 công khai dự toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
12

Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT 2022 bổ sung quy định về điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
13

Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
14

Quyết định 1522/QĐ-BGDĐT 2022 điều động các trường đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
15

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT 2022 thành lập đoàn kiểm tra của BCĐ kiểm tra tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
16

Quyết định 1392/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GDMN

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
17

Quyết định 1338/QĐ-BGDĐT 2022 Thể lệ Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
18

Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
19

Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT 2022 đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
20

Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
Vui lòng đợi