Tra cứu văn bản

2.947 kết quả chứa từ khóa: 2356/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 2356/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
03

Công văn 139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 5621/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 5590/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
06

Công văn 5578/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp FDI

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
07

Công văn 5305/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 5189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “vè che mưa dùng cho ô tô”

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 5188/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 5146/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
12

Công văn 4614/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
13

Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 4493/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
15

Công văn 4200/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
16

Công văn 4055/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 3805/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
18

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 3379/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 3375/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về