Tra cứu văn bản

1.154 kết quả chứa từ khóa: 2353/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2353/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 2353/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án Xây mới nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 4, huyện Triệu Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
05

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Lồ Ồ

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
08

Quyết định 2353/-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Quyết định 2353/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Quyết định 1758/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 1556/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1498/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 1499/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 1435/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn công nhận Nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 đối với Nền tảng Công cụ tìm kiếm và Trình duyệt Cốc Cốc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 1416/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 1346/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 1335/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 1230/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/-BTTTT ngày 11/02/2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 1080/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 1001/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về