Tra cứu văn bản

2.915 kết quả chứa từ khóa: 2349/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2349/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 4614/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 4493/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 3805/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
08

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 3379/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 3375/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 3159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
12

Công văn 3158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 1665/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 1619/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 1601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Công văn 1608/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 1582/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Camera

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 1251/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về