Tra cứu văn bản

1.477 kết quả chứa từ khóa: 23/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

​Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
42

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
43

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
44

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kinh phí năm 2021 cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19 Tải về
45
46
47

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
48

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
49

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
50

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
51

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
52
53

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
54

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
55
56

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
57

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
58

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định số lượng, mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
59

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
60

Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chính sách không thu học phí có thời hạn năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về