Tra cứu văn bản

1.472 kết quả chứa từ khóa: 23/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 23/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
22

Nghị định 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
23

Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
24

Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
25

Nghị định 23/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
26

Nghị định 23/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh đưa cây Thảo quả ra ngoài nhóm IIA của danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27

Nghị định 23/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Lĩnh vực: Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
28

Nghị định 23/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
30

Nghị định 23/2001/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
31

Nghị định 23/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Tiền Phong thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
32

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về việc phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
34

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
35

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
36

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
37

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A và dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
38

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
39

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
40

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về