Tra cứu văn bản

1.472 kết quả chứa từ khóa: 23/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
02

Nghị định 23/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
03

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Nghị định 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Nghị định 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động triển lãm

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Bảo hiểm Tải về
07

Nghị định 23/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Nghị định 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Nghị định 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Nghị định 23/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
14

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã, phường thuộc tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
15

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Nghị định 23-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
18

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Nghị định 23/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
20

Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Chính sách, Vi phạm hành chính Tải về