Tra cứu văn bản

510 kết quả chứa từ khóa: 23/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Cạnh tranh của Quốc hội, số 23/2018/QH14

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
02

Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Bảo hiểm Tải về
03

Thông tư 23/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
08

Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Thông tư 23/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Lĩnh vực: Chứng khoán, Kế toán-Kiểm toán Tải về
14

Thông báo 23/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
15

Thông báo 23/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
16

Thông báo 54/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về việc chuyển nhượng các khoản vay ưu đãi cho Dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh - giai đoạn 1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
17

Thông báo 52/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
18

Thông báo 57/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2018 - 2021

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Thông báo 58/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Cam-pu-chia về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về