Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.103 kết quả chứa từ khóa: 2265/QĐ-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 193/QĐ-BCT đính chính các Quy chuẩn theo Thông tư 45, 46, 47, 48, 49, 50/2020 của BTC

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
02

Quyết định 2265/QĐ-BCT 2018 quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
03

Quyết định 2265/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
04

Quyết định 2265/QĐ-UBND Huế 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
05

Quyết định 2265/QĐ-BTP 2015 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
06

Quyết định 2265/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
07

Quyết định 2265/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2014
08

Quyết định 2265/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
09

Quyết định 1928/QĐ-BCT 2022 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
10

Quyết định 1757/QĐ-BCT 2022 rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm đường mía từ Thái Lan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
11

Quyết định 1403/QĐ-BCT 2022 kết quả rà soát lần thứ nhất áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm plastic

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
12

Quyết định 1214/QĐ-BCT 2022 hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
13

Quyết định 1149/QĐ-BCT 2022 biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm từ CHND Trung Hoa

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
14

Quyết định 1052/QĐ-BCT 2022 giá truyền tải điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
15

Quyết định 924/QĐ-BCT 2022 chấm dứt áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
16

Quyết định 820/QĐ-BCT 2022 ban hành khung giá phát điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
17

Quyết định 823/QĐ-BCT 2022 Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
18

Quyết định 640/QĐ-BCT 2022 kết quả rà soát việc áp dụng chống bán phá giá sản phẩm bột ngọt từ In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
19

Quyết định 612/QĐ-BCT 2022 đính chính Thông tư 04/2022/TT-BCT chức năng, nhiệm vụ cơ quan về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
20

Quyết định 595/QĐ-BCT 2022 bổ sung danh mục máy móc, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
Vui lòng đợi