Tra cứu văn bản

273 kết quả chứa từ khóa: 2217/UBND-KT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Quyết định 2217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội. Địa điểm: Xã Vân Nội, Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Công văn 2217/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Công văn 6656/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên biển đường Xuân Diệu, Thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Công văn 4254/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
06

Công văn 4255/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
07

Công văn 4227/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và duy trì hoạt động tại cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Công văn 4039/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Công văn 4017/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
10

Công văn 3034/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Công văn 1281/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Công văn 816/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Công văn 705/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Công văn 727/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Công văn 589/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Công văn 446/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Công văn 4638/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Công văn 3472/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương trong tháng 9/2021

Lĩnh vực: Chính sách, Điện lực, COVID-19 Tải về
19

Công văn 2873/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
20

Công văn 2861/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước các khoản từ nhà, đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về