Tra cứu văn bản

505 kết quả chứa từ khóa: 22/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
501

Thông báo 22/TB-BCĐCNTT của Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp lần thứ 2 năm 2009 của Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
502

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10687-22:2018 Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
503

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7572-22:2018 Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 22: Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magnesi sunfat

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
504

Công văn 2018/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc phối hợp quản lý mặt hàng khẩu trang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
505

Thông báo 45/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hình sự Tải về