Tra cứu văn bản

505 kết quả chứa từ khóa: 22/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 56/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
22

Thông báo 51/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Ma-cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
23

Thông báo 53/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hợp quốc về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
24

Thông báo 50/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
25

Thông báo 38/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng V về dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
26

Thông báo 39/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ chín trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (Protocol to Implement the Ninth Package of Commiments under the ASEAN Framework Agreement on Services)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
27

Thông báo 34/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau chuyên ngành của ASEAN về hệ thống giám định và chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến (ASEAN Sectoral mutual recognition arrangement for Inspection and Certification systems on food hygiene for prepared foodstuff products)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Ngoại giao Tải về
28

Thông báo 36/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
29

Thông báo 35/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Agreement on Trade Promotion and Facilitation for Cambodia - Lao PDR - Viet Nam Development Triangle Area)

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
30
31

Thông báo 40/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước quốc tế về Thống nhất một số quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air)

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
32

Thông báo 37/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement)

Lĩnh vực: Ngoại giao, Công nghiệp Tải về
33

Thông báo 28/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư số 9 về Hàng hóa nguy hiểm thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (Protocol 9 on Dangerous Goods under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
34

Thông báo 27/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
35

Thông báo 31/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic (ASEAN Mutual recognition arrangement for bioequivalence study reports of generic medicinal products)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Ngoại giao Tải về
36

Thông báo 30/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng 7 về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
37

Thông báo 23/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
38

Thông báo 20/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
39

Thông báo 19/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nghệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
40

Thông báo 17/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng châu Á (Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về