Tra cứu văn bản

12.191 kết quả chứa từ khóa: 22/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Quốc phòng của Quốc hội, số 22/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
03

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Thông tư 22/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Thông tư 22/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về
10

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
11

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/17/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Thông tư 22/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Thông tư 22/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Quyết định 22/2018/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 22/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
16

Quyết định 22/2022/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Quyết định 22/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 22/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 22/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 22/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về