Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.203 kết quả chứa từ khóa: 22/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT cước giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
02

Thông tư 22/2020/TT-BTTTT yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
03

Thông tư 22/2019/TT-BTTTT tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
04

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
05

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
06

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH phụ cấp đặc thù với nhà giáo trong cơ sở nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
07

Thông tư 22/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
08

Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
09

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
10

Thông tư 22/2017/TT-BCT về khởi động đen, khôi phục hệ thống điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
11

Thông tư 22/2017/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư phục vụ lập bản đồ tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
12

Thông tư 22/2016/TT-BTTTT quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
13

Thông tư 22/2017/TT-BGTVT sửa Định mức vật tư bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2017
14

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về hạn mức khuyến mãi với thuê bao trả trước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
15

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng cố định mặt đất nội hạt vào mạng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
16

Thông tư 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
17

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
18

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
19

Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
20

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
Vui lòng đợi