Tra cứu văn bản

269 kết quả chứa từ khóa: 21929/QLD-CL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 21929/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 53)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 17563/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 31)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Quyết định 17041/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Quyết định 16443/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Công văn 9446/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về mẫu thuốc Cefixim 200 giả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Công văn 9358/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Công văn 9097/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 9032/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về thuốc giả Cefixim 200

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Công văn 8346/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Công văn 9468/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 30)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Công văn 9098/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Công văn 8895/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Công văn 7516/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thuốc giả mang nhãn mác Rotexmedica sản xuất, Rotex Việt Nam nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Công văn 9058/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Công văn 7777/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Công văn 7746/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Công văn 12913/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Công văn 3520/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Công văn 15003/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 9374/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về