Tra cứu văn bản

702 kết quả chứa từ khóa: 21729/QLD-ĐK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 21729/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Công văn 9463/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 9)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Công văn 8612/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 7)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Công văn 4781/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Công văn 9415/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Công văn 9144/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 8)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Công văn 7842/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 6)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 5985/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 4)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Công văn 12823/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 5)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Công văn 3683/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Công văn 3682/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về triển khai thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Công văn 6942/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Công văn 13593/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 6)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Công văn 7096/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Công văn 10586/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Công văn 6653/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung tài liệu trong hồ sơ đề nghị cập nhật phân loại biệt dược gốc theo Thông tư 23/2021/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Công văn 18381/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Công văn 17879/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Công văn 13390/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về mã định danh thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 8025/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về