Tra cứu văn bản

2.940 kết quả chứa từ khóa: 2171/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
2901

Công văn 5977/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định thuế suất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2902

Công văn 5978/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại khung gầm ôtô

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2903

Công văn 5926/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2904

Công văn 5922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng lắp ráp tại khu phi thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
2905

Công văn 5839/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2906

Công văn 5753/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc tính chi phí vận tải mặt hàng than xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
2907

Công văn 5737/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải và dụng cụ văn phòng đã qua sử dụng của dự án

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2908

Công văn 5724/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2909

Công văn 5722/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2910

Công văn 5723/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế cho vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ đóng tàu xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2911

Công văn 5725/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2912

Công văn 5546/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc chứng từ thanh toán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2913

Công văn 5545/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế hàng hóa tái xuất để sửa chữa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2914

Công văn 5469/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2915

Công văn 5460/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt điều hòa trung tâm

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2916

Công văn 5375/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
2917

Công văn 5310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng gạch chịu lửa

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2918

Công văn 5239/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại linh kiện nhập khẩu để sản xuất bóng đèn compact

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2919

Công văn 5189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời văn bản

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
2920

Công văn 5103/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về