Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 2146/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
02

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trường Mầm non Thiên Ngọc tại Thành phố Phan Thiết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
05

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về