Tra cứu văn bản

3.555 kết quả chứa từ khóa: 2129/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Quyết định 197/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
42

Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
43

Công văn 5720/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai G23 đối với hàng tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
44

Công văn 5424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa là thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới gửi kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
45

Công văn 4823/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
46

Quyết định 17/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công XNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
47

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số quy định trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
48

Quyết định 62/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
49

Quyết định về việc ban hành Quy chế hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa điểm thông quan nội địa

50

Quyết định 268/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý hàng hóa, hành lý, quà biếu xuất, nhập khẩu chuyển tiếp bằng máy bay

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
51

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
52

Quyết định 127/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
53

Công văn 3804/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
54

Công văn 3733/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc khi thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
55

Công văn 3586/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về giám sát hải quan đối với mặt hàng cát kinh doanh tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
56

Công văn 5516/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
57

Công văn 4953/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
58

Công văn 3455/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
59

Công văn 3431/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết thủ tục cho phương tiện vận tải cá nhân Việt Nam ra nước ngoài du lịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Giao thông Tải về
60

Công văn 3402/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về