Tra cứu văn bản

3.561 kết quả chứa từ khóa: 2129/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 5482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
22

Công văn 5276/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực thi sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
23

Công văn 5137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
24

Công văn 4916/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan ở nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
25

Công văn 4826/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập trở lại nội địa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
26

Công văn 3457/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 3361/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
28

Công văn 2923/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 2846/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 2077/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
31

Công văn 2054/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 2038/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
33

Công văn 2011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 1938/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan và xuất sang nước khác bằng đường hàng không

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 1939/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 1683/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 1023/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 781/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 727/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
40

Công văn 389/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về