Tra cứu văn bản

25.301 kết quả chứa từ khóa: 2122/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2122/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
02

Quyết định 2122/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 2122/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 2122/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 2122/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 2122/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Quyết định 2122/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Quyết định 2122/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá các công trình địa chất năm 2010

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 4212/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Điện lực Tải về
10

Quyết định 4200/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường giao thông nội khu Buốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
11

Quyết định 4193/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong năm 2022 theo quy định tại Quyết định 40/2011/-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
12

Quyết định 4163/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 647/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 th​ủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 1401/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 1400/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 3224/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
17

Quyết định 3299/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục dịch vụ, thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
18

Quyết định 3297/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 2512/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
20

Quyết định 2352/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027

Lĩnh vực: Hành chính Tải về