Tra cứu văn bản

709 kết quả chứa từ khóa: 210/QĐ-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 210/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và chính sách dân tộc năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Quyết định 210/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 (Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 210/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Quyết định 210/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 210/-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Yên Phong

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 210/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
07

Quyết định 210/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2013"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 210/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
09

Quyết định 210/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 210/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11

Quyết định 85/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 82/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Quyết định 64/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Quyết định 645/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Quyết định 612/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Quyết định 536/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban Dân tộc quản lý (Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Dự án 10)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
17

Quyết định 505/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Quyết định 433/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Quyết định 422/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 425/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

Lĩnh vực: Chính sách Tải về